Đọc truyện hệ thống: Ta tông môn quá không chịu thua kém, có thể tự động thăng cấp! – Truyện hay.

Giới thiệu Ta Tông Môn Quá Không Chịu Thua Kém, Có Thể Tự Động Thăng Cấp:
Hứa Mặc xuyên qua trở thành Huyền Thiên Tông chưởng giáo.

Sơn môn tàn phá, truyền thừa đoạn tuyệt, trong tông môn còn sót lại hắn một người, mắt thấy là phải triệt để xuống dốc.

May mắn, tông môn quá không chịu thua kém, có thể tự động thăng cấp.

“Ngươi tông môn chủ phong, nhìn thấy khí vận suy bại về sau, chủ động dâng lên một đầu khí vận Kim Long.”

“Ngươi Tàng Kinh Lâu, ghét bỏ tông môn cất giữ công pháp cấp quá thấp, ngay tại tự động thôi diễn thăng cấp công pháp.”

“Ngươi sơn môn nhìn thấy mình trụi lủi, cảm thấy mười phần áy náy, vì tông môn dâng lên hộ sơn đại trận cùng bia đá.”

“Ngươi Linh Thú Viên cảm giác được Thần thú con non xuất thế, tâm tư khẽ động, chuẩn bị đem nó dụ dỗ về tông.”

“Ngươi Truyện Thừa Tháp không cam lòng lạc hậu, đã trong bóng tối liên lạc một vị tuyệt thế thiên kiêu. . . .”

“… . .”

Trong bất tri bất giác, Huyền Thiên Tông trưởng thành là quái vật khổng lồ, thực lực nghiền ép vô số võ đạo tông môn, hoàng triều quý tộc.

Hứa Mặc: Ta thật không có cố gắng, làm sao tông môn quá không chịu thua kém.

Cảnh giới: Tôi thể cảnh, nạp khí cảnh, Khí Hải Cảnh, siêu phàm cảnh, Tiên Thiên cảnh, tông sư cảnh, Kim Cương Cảnh, Lục Địa Thần Tiên cảnh, Phá Hư Cảnh, Vương cấp ( Đại năng, vương giả, Vương Vực ), Hoàng cấp ( Chuẩn hoàng, Nhân Hoàng ), Thánh cấp ( Chuẩn Thánh / Á Thánh, Thánh Nhân, Thánh Nhân Vương, Đại Thánh ), Đế cấp ( Chuẩn Đế / á đế, Đại Đế ).

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
Xiaolin Avatar

Xiaolin

Level: 3
  1,355
  1,842,559
  11,179,248
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.