Thất Huyền Võ Giới, diện tích rộng lớn nơi bị bảy đại Huyền Tông khống chế, sơn thôn thiếu niên Tô Dương muội muội bị Huyền Tông cướp đi, vì tìm về muội muội, bước lên võ đạo đỉnh, hắn thân nạp võ đạo căn nguyên lực cắn nuốt, siêu thoát Thất Huyền Võ Giới nghịch thiên tư chất, thả xem hắn nghịch thiên tu luyện, đi bước một san bằng Huyền Tông, thành tựu vô thượng căn nguyên Võ Đế.

Mới nhất
8 tháng trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
 Avatar

Level: 3
  987
  619
  0
  loading

  Đang có 2 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.

  Kingcoi

  Kingcoi

    

  Cho mình hỏi bộ này có sắc không mấy đạo hữu, do mình thấy phần giới thiệu ghi sắc hiệp năng.

  Kingcoi

  Kingcoi

    

  Có sắc không mấy đạo hữa