Ngại thăng cấp chậm? Sửa chữa gấp ba kinh nghiệm!
Ngại lực công kích thấp? Sửa chữa gấp năm lần công kích!
Chỉ cần là trong hệ thống số liệu, liền không có không hề có thể sửa chữa.

Hệ thống đối với Phạm Lãng mà nói, chính là một cái có thể tùy ý nắn bóp đồ chơi.
Một hồi điên cuồng nghiền ép hành trình liền như vậy bắt đầu, trận này đường đi không có hạn mức cao nhất, càng không có hạn cuối……

Mới nhất
6 tháng trước

Ái Mộ

vote
0
Người tặng
0
Bạc được tặng

Danh sách tặng bạc

 • Hiện chưa có ai tặng bạc cho truyện này!
  1
  1
  26
  loading

  Đang có 0 bình luận

  Image

  Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.